strona główna
o firmie
nasza oferta
formy kursów
materiały dydaktyczne
kontakt

Przepisy prawne


Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie MedycznymDziennik ustaw z 2006 r. Nr 191, poz. 1410
Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Dziennik ustaw Nr 139 - poz 1132
Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej Dziennik Ustaw Nr 97 Poz. 801
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
Dziennik ustaw Nr 50, poz.400
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
wzór zaświadczenia do pobrania